Үзэсгэлэнтэй, өндөр өндөр барилгуудтай хөгжингүй Шанхай гэж л тодорхойлмоор санагдлаа. Маш ойлгомжтой цэвэрхэн сайхан хот. Хөл их өвдсөн […]